Ruim 3600 voetbalkenners gingen je voor! inloggen |  account aanmaken
 • expertrating 0%, jijbentdekenner.nl
 • default shirt, jijbentdekenner.nl
 • 0%

Algemene voorwaarden

Als lid van jijbentdekenner.nl dien je akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden mag je geen lid worden van jijbentdekenner.nl. Ben je lid geworden zonder de algemene voorwaarden van jijbentdekenner.nl gelezen te hebben en ben je het achteraf niet eens met die voorwaarden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Algemeen

jijbentdekenner.nl biedt voetballiefhebbers een platform waarmee een voetbalpool (hierna te noemen: pool) aangemaakt en gedeeld kan worden met een door de beheerder zelf bepaalde groep deelnemers (hierna te noemen: kenners). Bovendien kunnen voetballiefhebbers op jijbentdekenner.nl meespelen met pools die onder het beheer van jijbentdekenner.nl vallen.

Onder een pool verstaat jijbentdekenner.nl een spel waarbij kenners op basis van hun voetbalkennis uitslagen voorspellen van voetbalwedstrijden en op competitieve wijze vaststellen wie de meeste voetbalkennis in huis heeft. jijbentdekenner.nl is derhalve géén goksite.

Gebruik

Het is niet toegestaan om jijbentdekenner.nl te gebruiken als platform voor een illegale pool. Dat wil zeggen dat het niet is toegestaan om inschrijfgeld te vragen voor een pool en dit inschrijfgeld te verdelen onder de beste kenners na het verstrijken van de laatste speelronde. jijbentdekenner.nl is niet verantwoordelijk voor dergelijke gokspellen die op haar platform worden georganiseerd.

Kosten

Het lidmaatschap, alsmede deelname aan pools op jijbentdekenner.nl is geheel gratis. Dit geldt ook voor het organiseren van een eigen pool op jijbentdekenner.nl, ongeacht het aantal deelnemers, zowel zakelijk als privé.

Wedstrijdprogramma's

De wedstrijdprogramma's van de publiek toegankelijke pools van jijbentdekenner.nl zijn gebaseerd op de wedstrijdprogramma's die voorafgaand aan het seizoen naar buiten zijn/worden gebracht door de officiële bonden. jijbentdekenner.nl probeert wijzigingen in de wedstrijdprogramma's zo zorgvuldig mogelijk te verwerken. Mocht je een fout tegenkomen in een wedstrijdprogramma, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Als je een pool organiseert en daarbij hebt gekozen voor een bestaande pool opzet, dan worden de wijzigingen op het originele wedstrijdprogramma automatisch doorgevoerd in jouw pool.

Prijzen

jijbentdekenner.nl vergeeft zelf geen prijzen. Eventuele prijzen worden aangeboden door sponsoren. jijbentdekenner.nl geeft alleen de gegevens van de winnende deelnemer(s) door aan de sponsor. De sponsor zorgt voor de verdere afwikkeling van de prijs. jijbentdekenner.nl verleent op geen enkele wijze garantie op de door deelnemers gewonnen prijzen. Over de eindstanden in de pools kan niet worden gecorrespondeerd.

Eindklassementen in publieke pools

De eindklassementen van pools die onder eigen beheer vallen, zullen na het verstrijken van de laatste speelronde nog 31 dagen zichtbaar zijn. Daarna worden de pools verwijderd.

Leeftijd

jijbentdekenner.nl heeft geen leeftijdgrens. Zowel jong als oud mag aantonen dat zij sportkennis in huis heeft.

Verwerking van de uitslagen

Uitslagen van wedstrijden inclusief eventuele bonusvragen in pools die onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl, zullen uiterlijk 48 uur later zijn bijgewerkt, tenzij vooraf aangekondigd. Iedere kenner kan en mag uitslagen bijwerken.

Afgelastingen of uitstel

Wedstrijden in pools die onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl, zullen in geval van uitstel zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt.

Fouten in publieke pools

jijbentdekenner.nl is niet verantwoordelijk voor gemaakte fouten in pools die onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl. In geval van een foutief ingevoerde wedstrijd, uitslag of bonusvraag kan jijbentdekenner.nl hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van het contactformulier. Mocht inderdaad blijken dat jijbentdekenner.nl een fout heeft gemaakt, dan zal jijbentdekenner.nl dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Fouten in privé poules

jijbentdekenner.nl is niet verantwoordelijk voor gemaakte fouten in pools die niet onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl. In geval van een foutief ingevoerde uitslag of wedstrijdvraag kan de beheerder van de pool hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een persoonlijk bericht. jijbentdekenner.nl kan op geen enkele wijze garanderen dat de beheerder van een pool een gemaakte fout ook daadwerkelijk corrigeert en is dan ook niet verantwoordelijk voor het verloop van pools die niet onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl.

Reglementen

jijbentdekenner.nl kent geen standaard reglement. Per pool kan zowel de opzet als het reglement afwijken. Het reglement van een pool kan gelezen worden op de 'Reglement' pagina van de betreffende pool. Wel staat vast dat voorspellingen altijd worden vergeleken met de uitslag die na 90 minuten inclusief eventuele blessuretijd op het scorebord staat. Indien een wedstrijd plaatsvindt in een knock-out fase, tellen de doelpunten die in de verlenging worden gescoord dus niet mee.

Wijzigingen op het reglement

jijbentdekenner.nl heeft het recht om het reglement in pools die onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl op elk gewenst moment te wijzigen. Beheerders van een eigen competitie hebben niet de mogelijkheid om hier na de start van de competitie wijzigingen op aan te brengen.

Bepaling speelrondewinnaar bij gelijke aantal punten in een speelronde

De kenner die de meeste punten heeft behaald in één speelronde is de speelrondewinnaar. Indien er twee of meer kenners zijn met hetzelfde puntenaantal, wordt de speelrondewinnaar als volgt bepaald:

 1. het aantal juist voorspelde uitslagen
 2. de kenner die de minste verdubbelaars heeft ingezet (indien van toepassing)
 3. het aantal juist voorspelde resultaten (winst, verlies of gelijkspel)
 4. het aantal juist voorspelde scores (doelpunten uit- of thuisspelende team)

Mochten bovengenoemde scenario’s ook geen uitsluitsel geven, dan worden alle kenners met hetzelfde aantal punten en dezelfde statistieken aangemerkt als speelrondewinnaar.

Bepaling winnaar bij gelijke stand in een pool

Indien er twee of meer kenners zijn met hetzelfde puntenaantal, wordt de winnaar als volgt bepaald:

 1. het aantal juist voorspelde uitslagen
 2. het aantal juist voorspelde resultaten (winst, verlies of gelijkspel)
 3. het aantal juist voorspelde scores (doelpunten uit- of thuisspelende team)
 4. de kenner die het vaakst speelrondewinnaar is geweest
 5. de kenner die de minste verdubbelaars heeft ingezet (indien van toepassing)

Mochten bovengenoemde scenario’s op de eindstand ook geen uitsluitsel geven, dan wordt de uiteindelijke winnaar bepaald door middel van loting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitsluiting

jijbentdekenner.nl is te allen tijde gerechtigd kenners uit te sluiten om wat voor reden dan ook.

Gebruikersprofielen

Het is toegestaan om meerdere gebruikersprofielen aan te maken.

Berichten

Het is niet toegestaan om beledigende berichten te plaatsen, dan wel te sturen naar andere gebruikers van jijbentdekenner.nl. Indien jijbentdekenner.nl hiervan meerdere meldingen binnenkrijgt, wordt het gebruikersprofiel van de boosdoener zonder pardon geblokkeerd. jijbentdekenner.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde uitingen op haar website.

Prijzen

Gewonnen prijzen in de pools die onder het beheer vallen van jijbentdekenner.nl, kunnen niet worden geruild tegen andere prijzen en de waarde ervan kan niet in geld worden uitgekeerd.

Overdracht van prijzen

jijbentdekenner.nl neemt per e-mail contact op met prijswinnaars. Indien prijswinnaars hun prijs na 30 dagen nog steeds niet hebben opgeëist, vervalt hun recht op deze prijs.

Annuleren van pools

jijbentdekenner.nl is te allen tijde gerechtigd een pool geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

Updates

jijbentdekenner.nl heeft het recht gebruikers door middel van e-mailberichten op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen, dan wel updates in een pool of op de website.

Advertentieberichten

jijbentdekenner.nl heeft het recht om advertentieberichten te sturen naar alle gebruikers.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij de persoonlijke gegevens nodig zijn voor de overdracht van eventuele gewonnen prijzen. jijbentdekenner.nl vraagt hiervoor te allen tijde eerst toestemming van de kenners in kwestie.

Cookies

Door gebruik te maken van jijbentdekenner.nl geef je ons en onze partners toestemming om cookies op te slaan op je computer.

Schade

jijbentdekenner.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van jijbentdekenner.nl.

Beschikbaarheid

jijbentdekenner.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. jijbentdekenner.nl is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website. Bij een storing in een bepaalde speelronde kunnen kenners hun voorspellingen mailen d.m.v. het contactformulier. Indien de voorspellingen vóór de in die pool geldende voorspellingsdeadline zijn verstuurd, worden de voorspellingen na de storing verwerkt.

Risico's

jijbentdekenner.nl is niet verantwoordelijk voor alle hierin niet genoemde risico's.

Nietigverklaring

Indien één of meer bepalingen van de spelregels nietig zijn of vernietigd worden, zal jijbentdekenner.nl een vervangende regel opstellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde regel benadert.

SUPPORT ONS
Voetbalshop